U srijedu 22. ožujka 2023. na Radio Mariji u 17 sati:
  • Tema: “Razmatranje Kristove muke fra Bonaventure Dude”
  • Razmatranja čita: William Krešo Bello