Otvorimo prozore Crkve da se malo prozrači! To su riječi koje je izgovorio blaženi papa Ivana XXIII. kada je najavio sazivanje II. vatikanskog sabora. Točno na današnji dan, 11. listopada 1962. godine započeo je s radom 21. ekumenski sabor Katoličke Crkve, poznatiji kao Drugi vatikanski sabor. Zato je i namjera današnjeg pape, nasljednika Petrova, Benedikta XVI da provjetri tromu, arhaičnu i okoštalu crkvenu strukturu, jer kako slikovito kaže: “Crkvena lađa se nagnula i šuplja je, te propušta vodu na sve strane”.

Posebno valja odati počast onima koji su uporno i vizionarski podržali rezultate II. Vatikanskog sabora. Danas, među nama, u Zagrebu na adresi Kaptol 9, živi jedan od najoduševljenijih promicatelja obnoviteljskih misli Koncila. Njegovo ime je Roko, redovničkog imena Bonaventura, Duda – manji brat, franjevac. Njegov suborac, nažalost, više nije s nama: pater Šagi – Bunić. Jedan od rezultata njihovog predanog rada bilo je i pokretanje tjednih vijesti o tim događajima: “Glas s Koncila”. Kasnije će to prerasti u današnji tjednik “Glas Koncila”.