Članci označeni s “Drugi vatikanski koncil”.


Otvorimo prozore Crkve da se malo prozrači! To su riječi koje je izgovorio blaženi papa Ivana XXIII. kada je najavio sazivanje II. vatikanskog sabora. Točno na današnji dan, 11. listopada 1962. godine započeo je s radom 21. ekumenski sabor Katoličke Crkve, poznatiji kao Drugi vatikanski sabor. Zato je i namjera današnjeg pape, nasljednika Petrova, Benedikta XVI da provjetri tromu, arhaičnu i okoštalu crkvenu strukturu, jer kako slikovito kaže: “Crkvena lađa se nagnula i šuplja je, te propušta vodu na sve strane”.

Posebno valja odati počast onima koji su uporno i vizionarski podržali rezultate II. Vatikanskog sabora. Danas, među nama, u Zagrebu na adresi Kaptol 9, živi jedan od najoduševljenijih promicatelja obnoviteljskih misli Koncila. Njegovo ime je Roko, redovničkog imena Bonaventura, Duda – manji brat, franjevac. Njegov suborac, nažalost, više nije s nama: pater Šagi – Bunić. Jedan od rezultata njihovog predanog rada bilo je i pokretanje tjednih vijesti o tim događajima: “Glas s Koncila”. Kasnije će to prerasti u današnji tjednik “Glas Koncila”.

Započela je Godina vjere, koju je papa Benedikt XVI. točno na pedesetu obljetnicu početka Drugog vatikanskog sabora, svečano otvorio u nazočnosti 260 sinodskih otaca, predstavnika svih biskupskih konferencija i redovničkih zajednica, carigradskog patrijarha Bartolomeja I., primasa anglikanske Crkve Rowana Williamsa i patrijarha većine katoličkih istočnih Crkvi, a posebno – i 16 biskupa koji su osobno sudjelovali na Drugome vatikanskom koncilu.

“Porta fidei” – ta vrata vjere koja su otvorena u duhovnoj pustinji današnjega doba otvorena su za ljude vjere, koji će svojim životom pokazati put prema obećanoj Zemlji i tako održati živu nadu. Kako je u svom uvodnom referatu slikovito opisao kardinal Wuerl – tsunami koji je pomeo duhovni prostor zapadne kulture i civilizacije – ostavio je iza sebe duhovnu pustinju koju treba ponovno uzvitlati vjetar navještenja Riječi Božje – Isusa Krista. On se nalazi u središtu naše vjere – žeđi za Bogom.

(više…)

 Pred nama se nalazi nova pastoralna godina, snažno obilježena Godinom vjere, koju će papa Benedikt XVI. proglasiti 11. listopada 2012: “Godina vjere povezana je s pedesetom obljetnicom početka Drugoga vatikanskog koncila (11. listopada 1962.) i s dvadesetom obljetnicom objavljivanja Katekizma Katoličke Crkve (11. listopada 1992.). Sveti Otac je, u prigodi najave Godine vjere, pozvao vjernike na intenzivnije razmišljanje o vjeri, na svjesnije i snažnije prianjanje uz Evanđelje, napose u razdoblju dubokih promjena kao što je ovo kroz koje prolazi čovječanstvo (usp. Benedikt XVI., Porta fidei, br. 8).”

(više…)