Franjevačka tribina -studeni 2013.

Nekoliko fotografija s tribine:

fotografija 1

fotografija 2

fotografija 3