Samo onaj čovjek koji je slobodan od navezanosti opaža da su sva bića postala njegovi prijatelji. Tako dugo dok je navezan na njih, ona mu govore samo o njegovim željama. Ili ga sjećaju njegovih grijeha. Kada je sebičan, služe njegovoj sebičnosti. Kada je čist, govore mu o Bogu.

Ako nismo zahvalni Bogu, ne možemo osjetiti radost što Ga nalazimo u Njegovim stvorovima. Biti nezahvalan znači
dopustiti da Ga ne poznamo i da ljubimo Njegove stvorove ne radi Njega nego radi sebe. Ako nismo zahvalni za svoju
opstojnost, ne znamo tko smo i još nismo otkrili što to stvarno znači biti i živjeti. Nije važno kako visoko
cijenimo svoju dobrotu, ta je cijena odviše niska, ako ne razumijemo da nam sve što imamo dolazi od Boga. Jedina je
vrijednost našega života to što je dar Božji. Zahvalnost pokazuje poštivanje Bogu na način kojim se služi Njegovim
darovima.

Mora postojati vrijeme u danu kada čovjek koji pravi planove zaboravi na njih, i radi kao da uopće nije imao nikakvih
planova.
Mora biti vrijeme u danu kada čovjek koji je govorio sasvim ušuti. A njegov razum ne pravi nikakve prijedloge, i pita se: Imaju li oni neko značenje?
Mora biti vrijeme u danu kada čovjek molitve ide moliti kao da prvi puta moli u svom životu; kada čovjek odluka stavlja
svoje odluke po strani kao da su se sve razbile, i uči različitu mudrost: da razlikuje sunce od mjeseca, zvijezde od tame, more od kopna i noćno nebo od planinskog hrpta.