Treći susret nove grupe kandidata i simpatizera će biti održan u ponedjeljak 30. studenog 2015. poslije večernje svete mise (oko 19.15 sati).