SVETA KONGREGACIJA ZA SAKRAMENTE I BOGOŠTOVJE

Broj prot. CD 1613/83

FRANJEVAČKIM OBITELJIMA FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA

Na molbu prečasnoga o. Josipa Angulo, generalnoga ministra Samostanskoga trećeg reda sv. Franje, u ime generalnih ministara franjevačkih obitelji kao i Međunarodnoga vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda, koju je upravio pismom 5. listopada 1983. godine, snagom ovlasti što ih je ovoj Svetoj kongregaciji podijelio vrhovni svećenik Ivan Pavao II, rado odobravamo i potvrđujemo tekst Obrednika Franjevačkoga svjetovnog reda koji je izrađen na latinskome jeziku i priložen ovome Dekretu.

U tiskanome tekstu neka se naglasi da ga je potvrdila Sveta Stolica. Neka se osim toga dva primjerka tiskanoga teksta dostave ovoj Svetoj kongregaciji.

Bez obzira na bilo što ovome protivno.

Iz ureda Svete kongregacije za sakramente i bogoštovlje, dana 9. ožujka 1984. godine pri kraju jubilarne Godine otkupljenja ljudskoga roda.

+ VERGILIJE NOE
nasl. nadbiskup vonkarijski
tajnik

JOSIP KARD. CASORIA
Prefekt

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
Međunarodno predsjedništvo
Konferencija duhovnih asistenata

UNIJA GENERALNIH MINISTARA RIM

Nacionalnome bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda hrvatskoga jezičnog područja

Na molbu oca Jaime Zudaire, franjevca kapucina, predsjednika Konferencije generalnih asistenata rado odobravam i potvrđujem tekst Obrednika Franjevačkoga svjetovnog reda prevedenoga na hrvatski jezik s latinskoga izvornog teksta koji je odobrila Kongregacija za sakramente i bogoštovlje, 9. ožujka 1984. godine, a koji je priložen ovome Dekretu.

Neka se u tiskanju teksta spomene odobrenje. Osim toga, neka se dva primjerka tiskanoga teksta pošalju Konferenciji generalnih asistenata.

7. siječnja 1988.

Jose Angulo TOR
vršilac dužnosti predsjednika
Unije generalnih ministara

KRATICE

AAS – Acta Apostolicae Saedis
FSR – Franjevački svjetovni red
Px – Pripjevni psalam
1P – Sv. Franjo, Pismo svim vjernicima
SC – II. Vatikanski Sabor, Konstitucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium