PRVO POGLAVLJE – MOLITVE ZA POČETAK I ZA SVRŠETAK BRATSKIH SASTANAKA

1. Molitve koje se predlažu pod slijedećim brojevima imaju vrijednost samo kao naputak.

A) Na početku sastanka

2. Kad se braća i sestre sastanu na prikladnom mjestu, prije nego što se prihvate kakva posla, predsjedatelj može ovako započeti zajedničku molitvu:

Predsjedatelj:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svi odgovore:
Amen.

Predsjedatelj:
Svevišnji, svemogući, dobri Bože, tebi pripadaju hvale, slava i čast i svaki blagoslov.

Svi odgovore:
Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, zahvaljujte i služite mu s velikom poniznošću.

Predsjedatelj:
Pomolimo se.
Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, svako dobro, najveće dobro, svekoliko dobro, koji si jedini dobar: tebi iskazujemo svu hvalu, svu slavu, svu zahvalu, svu čast, sav blagoslov i sva dobra. Tako neka bude; tako neka bude!

Svi govore:
Amen.

Ili:
Pomolimo se.
Svevišnji, preslavni Bože, prosvijetli tminu naših srdaca i daj nam ispravnu vjeru, čvrsto ufanje i savršenu ljubav, i osjećaj i znanje da bismo, Gospodine, izvršili tvoju svetu i istinitu zapovijed.

Svi:
Amen.

3. Zatim može slijediti kratko čitanje iz Svetoga pisma (Dodatak, br. 1-24) ili iz Spisa svetoga Franje (Dodatak, br. 25).

B) Na svršetku sastanka

4. Ako je zgodno, neka to bude vrijeme spontane molitve ili molitava za općenite potrebe Crkve i za posebne potrebe bratstva. Zatim se predsjedatelj može poslužiti molitvom svetoga našeg oca Franje kao što je dolje naznačeno ili nekom drugom po slobodnom izboru.

Predsjedatelj:
Pomolimo se.
Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože, daj nama bijednicima da poradi tebe činimo ono što znamo da ti hoćeš i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa; da bismo, iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i ognjem Duha Svetoga raspaljeni, mogli slijediti stope tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista i da uzmognemo, Svevišnji, samo po tvojoj milosti doći k tebi
koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom Jedinstvu živiš i kraljuješ te uživaš slavu kao svemogući Bog po sve vijeke vjekova.

Svi odgovore:
Amen.

Ili:
Pomolimo se.
Predobri Bože, ti si začetnik mira i želiš ljubav; udijeli nama, svojim slugama, pravo jedinstvo s tvojom voljom da bismo bili sposobni svladavati sve napasti koje bi mogle pomutiti naš mir. To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:
Amen.

5. Ako je nazočan svećenik, može podijeliti blagoslov obrascem kojim je sv. Franjo blagoslovio brata Leona, kao što se nalazi u Prvom dijelu, br. 18.

DRUGO POGLAVLJE – SLAVLJE KAPITULA BRATSTVA

6. Nakon zaziva Duha Svetoga i čitanja kratkoga teksta iz Svetoga pisma (Dodatak, br. 1-24) ili iz Spisa sv. Franje Dodatak, br. 25 predsjedatelj govori ovu molitvu:
Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, kralju neba i zemlje: zahvaljujemo ti poradi tebe samoga što si po svojoj svetoj volji i poradi svoga jedinoga Sina sa Svetim Duhom stvorio sve duhovno i tjelesno i što si nas, stvorene na svoju sliku i priliku, postavio u raj. U tebe se pouzdajemo i molimo tvoje svjetlo da bismo mogli izabrati one koji će biti u stanju valjano voditi naše bratstvo. Pomozi nam da izaberemo one koji će svojim primjerom, svojim krepostima i razboritim odlukama moći upravljati našim bratstvom da u zajednici živi Isusovo Evanđelje u duhu svetoga Franje. To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:
Amen.

7. Slijedi izbor prema propisu Konstitucija. Nakon toga izabrani posvjedočuju svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje.

8. Kad je sve to dovršeno, predsjedatelj netom izabranima rekne:
Bog nade ispunio vas svom radošću i mirom u vjerovanju da biste obilovali u nadi u snazi Duha Svetoga.

Svi odgovore:
Neka bude hvaljen Bog u vijeke!

Predsjedatelj nastavi:
Pomolimo se za ove koji su izabrani da bismo po njihovu služenju i poticanju svi uzmogli svoju vjeru živjeti dublje i da bismo s većom hrabrošću svjedočili Krista i radili na obnovi Kraljevstva Božjega.

Svi govore ovu molitvu:
Predobri Bože, svima nam udijeli da bismo te, potaknuti gorljivošću ove braće i sestara koji su pozvani na službu našega bratstva, bolje upoznali, da bismo svima ponudili poznavanje tebe te da bismo evanđeoski oblik života što si ga ti sam nadahnuo Franji Asiškome mogli revnije živjeti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

TREĆE POGLAVLJE – OSNIVANJE NOVOGA BRATSTVA

9. Obred koii se opisuje u ovome poglavlju obavlja se na prikladnome mjestu.

10. Predsjeda onaj koji je ovlašten za osnivanje bratstva.

Uvod

11. Nakon predsjedateljeva uvodnoga pozdrava i kratkoga nagovora čita se čl. 22 Pravila FSR-a kao što slijedi:
Mjesno bratstvo mora biti kanonski osnovano. Ono time postaje prvom stanicom cijeloga Reda i vidljivim znakom Crkve koja je zajednica Ijubavi. Ono mora biti povlašteno mjesto gdje će se razvijati osjećaj crkvenosti i franjevačkoga zvanja te promicati apostolski život njegovih članova.

12. Slijedi molitva koju izgovara sam predsjedatelj:
Pomolimo se.
Podaj, molimo Gospodine, nama koji smo se ovdje sabrali u tvoje ime da nazočnost tvoga Sina Isusa Krista u svojoj sredini doživljavamo kao prava braća i sestre tako da naša radost u svetome Franji bude potpuna. To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:
Amen.

Biblijsko čitanje

13. Nakon toga čitać čita bibliisko čitanje. Predlaže se slijedeće: Rim 12, 4-13: Braćo, kao što u jednome tijelu imamo…

Čitanje i potpisivanje isprave

14. Nakon čitanja čita se i potpisuje isprava o osnivanju novoga bratstva. Navode se također imena braće i sestara koji ga sačinjavaju te vodstva ili vijeća bratstva

15. Nakon toga zgodno je pročitati kratki tekst iz Pisma sv. Franje svim vjernicima.

16. Tom se prigodom mogu izreći i neke prikladne riječi, a to neka učini ili onaj koji osniva bratstvo ili koji od dužnosnika pokrajinskoga ili narodnoga stupnja.

Zajednička molitva i svršetak

17. Zajednička se molitva može obaviti po uzoru Vjerničke molitve koja se ovako zaključuje:
Oče naš, svemogući Bože, izvore jedinstva i ljubavi, podaj da novo naše bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda, ujedinjeno i prodahnuto Duhom Svetim, bude spremno za slušanje tvoje riječi
i za zajedničku molitvu. Neka u njemu sva braća i sestre nadu snagu i nadahnuće za stvaranje bratskijega svijeta i za donošenje poruke mira i radosti svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:
Amen.

18. Neka se na kraju otpjeva koja marijanska pjesma, npr. Zdravo, Kraljice.