I. Tekstovi po slobodnom izboru za slavlje obećanja evanđeoskoga života

A) Prvo čitanje

1. Gal 6, 14-18: A ja, Bože sačuvaj, da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista.
Braćo, Bože sačuvaj…

2. Ef 1,3-10: Predodredio nas je za posinstvo po Isusu Kristu.
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista…

3. Kol 3, 9-17: Iznad svega ovoga ljubav koja je veza savršenstva.
Braćo, ne varajte jedni druge…

4. 1 Pt 2, 9-17: Među poganima se dobro ponašajte.
Braćo, vi ste rod izabrani…

5. Jak 2, 12-18: Vjera bez djela je u sebi mrtva.
Braćo tako govorite i tako činite…

6. 1 Kor 12, 4-11: Svakome se daje očitovanje Duha na korist.
Braćo, različiti su darovi, a isti Duh…

B) Pripjevni psalmi

7. Ps 15, 1-2a i 5, 7-8. 11
P. Ti si, Gospodine, baština moja.

8. Ps 97, 1-4
P. Pjevajte psalme Gospodinu uz citaru, jer je objavio spasenle svoje.

9. Ps 132
P. Ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga.

10. Ps 36, 3-4. 5-6. 30-31
P. Zakon je Gospodnji u pravednikovu srcu.

11. Ps 24, 2-5, 8-10
P. Upravljaj me, Gospodine, u svojoj istini.

12. Ps 91, 2-3. 6-7. 13-14
P. Kako su veličanstvena djela tvoja, Gospodine.

C) Aleluja i redak prije Evanđelja

13. Fil 1, 21: Meni je život Krist, a smrt dobitak.

14. Mt 11, 25: Sakrio si ovo od mudrih i umnih a otkrio si malenima.

15. Kol 3, 14-15: Povrh svega imajte ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim.

16. Usp. Lk 10, 1- 9: Idite, naviještajte gradovima: Približilo vam se kraljevstvo Božje, govori Gospodin.

17. Iv 15, 8: U ovome se proslavlja moj Otac: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.

18. Ps 132, 1: Gle, kako je dobro i kako je ugodno kad braća stanuju zajedno.

D) Evanđelja

19. Mt 5, 1-12: Blago siromasima duhom, krotkima, milosrdnima, miroljubivima…
U ono vrijeme, ugledavši Isus mnoštvo…

20. Mt 11, 20-30: Sakrio si ovo od mudrih, a objavio si malenima.
U ono vrijeme, stade Isus prekoravati gradove…

21. Mt 12, 46-50: Tko god vrši volju Ocu moga, taj mi je brat i sestra i majka.
U ono vrijeme, dok još Isus govoraše mnoštvu…

22. Lk 10, 1-9: Idite, evo, ja vas šaljem.
U ono vrijeme, odredi Gospodin drugu sedamdeset dvojicu…

23. Iv 15, 1-8: Ovime se proslavlja moj Otac da donosite mnogo roda.
U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: Ja sam pravi trs…

24. Iv 17, 20-26: Da budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi.
U ono vrijeme, Isus je, moleći, rekao: Ne molim samo za ove…

II. FRANJEVAČKA ČITANJA

25. Na sastancima bratstva, napose redovitima i prigodom slavljenja kapitula, da bi se braći pružile teme za razmatranje, prikladno je imati na pameti Spise sv. Franje ili druge spise uzete iz franjevačkih izvora. Od toga ovdje posebice ističemo samo ovo: od sv. Franje Poticaj pokorničkoj braći i sestrama; Pismo svim vjernicima; Nepotvrđeno Pravilo pogl. 22 i 23 Molitve i himne iz Oficija muke.

III. SVAKIDAŠNJE MOLITVE

26. Prema Pravilu čl. 8 neka se svjetovnjački franjevci i franjevke uključe u jedan od oblika liturgijske molitve što ih je predložila Crkva da bi tako nadopunili otajstva Kristova života.

27. Mogu doći u obzir ove molitve:

a) Jutarnja i Večernja zajednički ili privatno. Na sastancima bratstva treba ovim slavljima dati prednost pred drugima.
b) Skraćeni i prilagođeni oblici što ih ima mjesna Crkva u Liturgiji časova.
c) Mali časoslov Blažene Djevice Marije.
d) Časoslov Muke sv. o. Franje Asiškoga.
e) Časoslov koji se sastoji oci dvanaest Očenaša. Njima se mogu dodati kratki biblijski tekstovi koji su prilagođeni Liturgiji časova. Tako se može postupati napose zato što u mnogim krajevima još uvijek prevladava i koristan je način moljenja u stvarnim životnim prilikama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.