Od Skupštine u ožujku počinjemo s provođenjem ankete i upitnika. Namjera nam je da upitnikom dobijemo točne podatke o članovima našeg Mjesnog bratstva, Kaptol, Zagreb. Tijekom vremena došlo je do mnogih promjena adresa, zanimanja, brojeva telefona i sl. Stoga Vas molimo da ispunite ponuđeni upitnik i da nam pomognete u dostavljanju upitnika onim članovima koji ne dolaze redovito na Skupštine, a s kojima ste osobno u kontaktu.

Uz upitnik smo pripremili i anketu kojom želimo doznati Vaša razmišljanja, želje i potrebe vezane uz život našeg Bratstva.

Anketa je anonimna!

Molimo Vas da ispunjeni upitnik
i anketu predate u sobici FSR-a ili na samostanskoj porti. Ako niste u mogućnosti dostaviti ih osobno ili običnom poštom, molimo da ih pošaljete e-poštom. U tom slučaju odgovore koji se zaokružuju označite na prikladan način (podcrtajte, osjenčajte ili uokvirite).

S obzirom da je anketa anonimna, pošaljite je e-poštom samo ako Vas ne smeta što će se na taj način otkriti Vaš identitet.

Unaprijed zahvaljujemo za suradnju!