Strpljivost…

Strpljivost je iskaz životnog povjerenja. Strpljivošću čovjek svjedoči da je zadovoljan i zahvalan što mu je darovan život, i to upravo život koji živi. Kroz strpljivost on izriče spremnost da…

Obrednik

impressum (pdf ) odobrenje kongregacije za sakramente i bogoštovlja prijevoda obrednika FSR-a, odobrenje Unije generalnih ministara prijevoda Obrednika FSR-a i kratice. (pdf 23,2 KB)

O FSR-u

Povijest Franjevački svjetovni red ustanovljen je u nadahnuću i po djelovanju svetoga Franje Asiškoga (1182-1226). Sveti Franjo je osnivač triju Franjevačkih redova: Prvoga (muški, redovnici), Drugoga (ženski, klarise – po…

Odobrenje

SVETA KONGREGACIJA ZA SAKRAMENTE I BOGOŠTOVJE Broj prot. CD 1613/83 FRANJEVAČKIM OBITELJIMA FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA Na molbu prečasnoga o. Josipa Angulo, generalnoga ministra Samostanskoga trećeg reda sv. Franje, u ime…